RODO

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) chcielibyśmy Państwa poinformować, że Wasze dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je jako Administrator.

W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, które znajdują się poniżej niniejszej wiadomości. Dowiedzą się Państwo z nich, w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Wasze dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

I.                    Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma usługowa JiR Catering
z siedzibą: Przebieczany 539, 32-032 Wieliczka

jir@jir.com.pl

II.                Cele, podstawy i okres  przetwarzania

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez JiR Catering – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu JiR Catering do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa JiR Catering, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa JiR Catering, przez okres 10 lat od zakończenia umowy;

III.                Odbiorcy danych

Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, kancelarii prawnych, firm kurierskich.

IV.                  Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V.                Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie stanowiło przesłankę uniemożliwiającą wykonywanie umowy i realizację pozostałych celów, o których mowa Pkt III.